Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №12 (part 1) in 2015

Technical science
Bazykin S.N., Bazykina N.A., Kuchumov E.V., Churakov P.P.
9-13
Bogolitsyn K.G., Bogolitsyn K.G., Kaplitsin P.A., Druzhinina A.S., Ovchinnikov D.V., Ovchinnikov D.V., Shulgina E.V., Parshina A.E.
14-19
Boshenyatov B.V., Boshenyatov B.V., Zhiltsov K.N.
20-23
24-28
29-33
34-36
37-39
40-43
Styazhkina E.N., Antropova I.G., Kashkak E.S., Khomoksonova D.P.
44-46
47-52
53-57
58-62
63-65
Bubenchikova V.N., Suhomlinov Y.A., Kondratova Y.A., Zhukov I.M.
66-69
70-72
73-77
78-81
82-86
87-89
90-94
95-98
99-102
103-107
108-112
113-117
118-121
122-125
126-131
132-134
135-137
138-142
Saygushev N.Ya., Kumushkulov A.M., Rysbaev I.I., Saygusheva L.I., Vedeneeva O.A.
143-146
147-151
152-155
156-160
161-165
Chelnokova Е.А., Korovina Е.А., Agaev N.F.
165-168
169-174
175-176
177-184