Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №5 (part 2) in 2016

Technical science
Artemov M.A., Babkin S.V., Baranovskii E.S.
215-219
220-224
Galkin V.V., Derbenev A.A., Bugrov Yu.V., Pachurin G.V.
225-231
232-238
239-243
244-248
Kalmykov V.V., Musokhranov M.V., Logutenkova E.V., Gerasimova N.S.
249-252
Kanchukoev V.Z., Tlupova M.M., Cherkesova Zh.M.
253-256
Kostyrchenko V.A., Madyarov T.M., Merdanov Sh.M., Plokhov A.A.
257-261
262-265
Madyarov T.M., Merdanov Sh.M., Plokhov A.A., Kostyrchenko V.A.
266-269
Merdanov Sh.M., Plokhov A.A., Kostyrchenko V.A., Madyarov T.M.
270-275
Musokhranov M.V., Kalmykov V.V., Logutenkova E.V., Sorokin S.P.
276-279
280-285
Plokhov A.A., Kostyrchenko V.A., Madyarov T.M., Merdanov Sh.M.
286-290
291-295
296-300
Pedagogical Sciences
301-305
Avdeyuk O.A., Lemeshkina I.G., Pavlova E.S., Prikhodkova I.V.
306-309
310-314
315-319
320-324
325-328
329-333
334-338
339-343
344-347
Iskhakova N.R., Safiullina N.Z., Zamakhova E.D., Iskhakova L.M.
348-352
353-357
358-362
363-367
368-372
Marinenko O.V., Rusanov V.A., Zamogilnyy S.I., Zrazhevskaya E.O.
373-378
379-384
385-389
390-393
394-398
399-403
404-407
408-412
413-416