Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №3 (part 2) in 2016

Technical science
Alyunov D.Yu., Sergeev E.S., Pigachev P.V., Mytnikov A.N.
225-230
231-235
236-240
241-245
Klevanskiy N.N., Krasnikov А.А., Antipov M.A.
246-251
252-256
Levtzev A.P., Makeev A.N., Makeev N.F., Rogacheov M.P., Shirov M.S.
257-262
263-267
268-271
272-279
Sidyakin P.A., Schitov D.V., Fomenko N.A., Aleokhina I.S., Murzabekov M.A.
280-283
284-288
Tokarev D.V., Tokarev D.V., Rykov V.I., Maksimov S.V., Saubanov V.S.
289-292
293-297
298-302
303-306
Yastremskiy D.A., Abaydullina T.N., Chepur P.V.
307-310
Pedagogical Sciences
311-316
317-321
322-326
327-331
332-335
336-339
340-344
345-349
350-354
355-359
360-364
365-371
372-376
377-381
382-385
386-389
390-394
395-399
400-405
Skurikhina N.V., Kudryavtsev M.D., Kudryavtsev M.D., Struchkov V.I., Struchkov V.I., Maslov S.V.
406-409
410-414
415-419
420-423
424-427