Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №2 (part 2) in 2016

Technical science
Aleksandrov V.A., Shol N.R., Timokhov R.S., Gasymov G.S.
205-210
Akhmadova K.K., Makhmudova L.S., Syrkin A.M.
211-215
Zadorozhnaya N.M., Lunev A.A.
216-219
Ilyasov B.G., Ismagilova L.A., Zakieva E.S., Zhuravleva N.A.
220-224
Ismikhanov Z.N., Gadzhiev S.D., Yakhyaeva A.A.
225-228
229-234
235-239
240-245
Magerramova I.A., Raschepkina S.A., Sinitsyna I.N.
246-250
Mitrofanov S.S., Povarov K.S., Ponomarev Y.O.
251-254
255-259
Fomenko А.I., Gryzlov V.S., Каptyushinа А.G.
260-264
Shol N.R., Aleksandrov V.A., Timokhov R.S., Timokhova O.M.
265-269
Pedagogical Sciences
270-274
275-283
284-288
Bagautdinova S.F., Levshina N.I., Sannikova L.N., Yurevich S.N.
289-293
294-297
298-301
302-306
307-310
311-315
316-319
320-324
325-328
329-333
334-341
342-346
Martseva A.P., Rodikov M.V., Petrushko S.I., Nazaryants Y.A., Pakhomova R.A., Kochetova T.F.
347-350
351-354
355-358
Petrushko S.I., Rodikov M.V., Nazaryants Y.A., Kochetova T.F., Pakhomova R.A.
359-362
Polevschikov М.М., Rozhentsov V.V., Palagina N.I.
363-367
368-371
372-375
Rodikov M.V., Petrushko S.I., Nazaryants Y.A., Pakhomova R.A., Kochetova T.F.
376-379
380-384
385-388
Khodzhayan A.B., Gevandova M.G., Mayatskaya N.K., Savchenko V.V.
389-392
393-398