Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №6 in 2010

Medical sciences
M. N . Zvereva, O .Kh. Poleshchuk, A .G. Yarkova, L. N. Dolgushina, L. M. Gornostaev
7-10
O. S. Fomenko, N. M. Ptichkina
11-16
Agricultural sciences
17-31
32-43
H. H. Asadov, N. M . Suleymanov, E. A. Ibrahimov
44-47
48-51
V. Y. Kotelnikov, A. V. Karnaushko, A. V. Kotelnikov, A.A. Кozavin
52-56
57-68
69-76
77-82
A .L. Surkaev, Yu. P. Muha, M . M. Kumysh
83-88
V.G. Khalturin, V. V. Karmanov, N. Sh. Gybadullin
89-94
E.A. Musikhina, O.M. Musikhina
95-104
105-110
111-117
118-124
Medical sciences
,
125-127
128-129